List of selected candidates for CRISPR-Cas9 Workshop (2019):

Workshop ID Firstname Lastname
8664 Anvita Chaudhary
8508 ARITRA DUTTA
4588 Deepak Kumar Sahel
2798 Dhriti Satya
3213 Dr Ashwani Kumar
3651 Ganesh Prasath K
6590 Jyoti Kandarp
1489 Khyati Raina
7009 Lakshmi Surekha Krishnapati
6389 Namitha Narayanan
8558 Neetu Singh Kushwah
1291 Parakh Mody
2157 RAKESH KUMAR SHARMA
2183 Savitha Nadig
1530 Sayani Mazumder
1905 Shamita Sanga
1247 Shikha Sharma
2476 SIMERPREET KAUR
2870 Sowmya Jahnavi
1104 SUPARNA CHAKRABORTY
8889 Surajit Chakraborty
8690 Tanusree Saha
7798 Teja Chennamsetty
9425 Mahima Bose
1112 Pallabi Bhattacharyya
2084 VARSHA KUMARI
2146 PRATITI MANDAL
6498 MOHD SAAD UMAR